הטרדה מינית – אישום בהטרדה מינית – ייעוץ עורך דין פלילי

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא כל מעשה בעל אופי מיני שאינו מקובל, לא הדדי ולא מוסכם, כגון רמיזה, בדיחה או תשומת לב שפוגעת ומעליבה את האדם אליו היא מופנית כך שהוא מרגיש מאוים, מושפל, נשלט או נבוך.

זוהי התנהגות פיזית או מילולית המופנית אל אדם ומתייחסת אליו כאל אובייקט מיני לשימושו של המטריד וככזו היא משפילה ומבזה את האדם אליו היא מופנית.

פעמים רבות הטרדה מינית מוגדרת כמושג סובייקטיבי, משמע, אדם אחד יפרש התנהגות מסויימת כהטרדה בעוד האחר יפרש אותה כמחמאה.

מה אומר החוק למניעת הטרדה מינית?

חוק זה נחקק על מנת להגן על כבוד האדם, פרטיותו וחירותו. הכוונה של החוק היא להצביע על מה מותר ומה אסור מבלי לפגוע בהנאה ובזכות של להיות מחזר ומחוזר.

הטרדה מיניתאם כן, הטרדה מינית היא אחד מהמעשים הבאים:

 1. כאשר אדם מסויים נדרש לבצע מעשה בעל אופי מיני תחת סחיטה ואיומים.
 2. מעשים מגונים – הצעות חוזרות ונישנות בעלות אופי מיני המופנים לאדם שהבהיר למטריד כי אינו מעוניין בהן.
 3. הצעות חוזרות ונישנות, בעלות אופי מיני, המופנות לאדם שהבהיר למטריד כי אינו מעוניין בהם.
 4. התייחסות בעלת אופי מיני, המופנית לאדם שהבהיר למטריד כי אינו מעוניין בה.
 5. התייחסות משפילה ומבזה המתייחסת למינו של האדם או לנטיותיו המיניות.
 6. פרסום והפצה של תצלום, סרט או הקלטה של אדם, שמתמקד במיניותו והפרסום עלול לבזות ולהשפיל את האדם המופיע בו ולא ניתנה כל הסכמה מפורשת מצידו להפצתו.
 7. ניצול מרות בין בגיר וקטין, בין מטפל ומטופל ובין מעביד ועובד.

הקושי בהגדרת הטרדה מינית

 • קיים  קושי משפטי בהגדרת הטרדה מינית הנעוץ בגבול הדק, הנתון לפרשנות, בין חיזור לבין הטרדה.
  מהי הנקודה בה ההתנהגות עוברת את גבול הטעם הטוב?
  מהו הגבול בין סקרנות מינית ובין הטרדה מינית בין קטינים?
  החוק מתייחס למחלוקת זו ועונה כי התשובה טמונה בהסכמה וברצון החופשי של שני הצדדים והגבול הוא בשעה שהאדם אליו מופנית ההתנהגות מניח את הגבול באומרו כי אמירות אלו ומעשים אלו אינם מקובלים ומבקש להפסיקם.
  מצד שני נוצר קושי חברתי הנובע מהחוק כי הרי אין מטרתו להפסיק את החיזור ולהטיל מורא על יחסי קרבה בין בני האדם.

מקומות בהן מתקיימות לרוב הטרדות מיניות:

 • במקום העבודה – החוק מטיל אחריות על המעסיק לדאוג לסביבת עבודה נטולת הטרדות ולהקפיד על נהלים שימנעו זאת. ימונה בעל תפקיד הממונה על קבלת תלונות וטיפול בהם במקום העבודה וכמו כן להעביר הדרכות לעובדים ולמנהלים בנושא.
 • במשפחה – הטרדה מינית במשפחה כוללת את כל מכלול ההגדרות הנתונות בחוק משמע כאשר אחד ההורים או האחים מתבטא ומתייחס באופן מיני שאינו הולם אל אדם אחר במשפחה.
 • צבא – הטרדות מיניות בצבא נובעות מהתנאים שקיימים במסגרת זו ולכן נפוצה יותר מכמות ההטרדות המתגלה בארגונים אזרחיים. על פי פקודות מטכ"ל חל איסור חמור על התנהגות מינית פוגענית וזו נחשבת עבירה חמורה ביותר. שמירה על אותן תקנות מוטלת על המפקדים ובכל בסיס ישנה קצינת ת"ש אליה אמורים לפנות במקרים אלה.
 • במשטרה, בשב"ס ובמערכת הביטחון – במקרים בהם מתקיימת הטרדה מינית שמקורה בניצול יחסי מרות במוסדות ממשלה החוק להטרדה מינית מעניק הגנת יתר ואומר כי המדובר בהטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה כי אינו מעוניין ולא העיר על כך וביקש להפסיק את ההטרדה. החוק מוסיף ואומר שאין לעכב קידום או להרע תנאים על רקע סירוב להצעות מיניות או תלונות על הטרדות.

ייעוץ על ידי עורך דין

הטרדה מינית נחשבת עבירה פלילית וכל העובר עליה צפוי לעונש מאסר של בין שנתיים לחמש שנים על פי חומרת המעשים. יתרה מזו, בעבירה מסוג זה רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק בסך של בין 50,000 ₪ ל 120,000 ₪.

בגלל אופי העבירה ואפשרויות הפרשנות הטמונות בה רצוי לשכור שירותי עורך דין פלילי מומחה כבר מרגע הקריאה הראשונה לתחנת המשטרה או לבירור במקום העבודה. ברוב התביעות מסוג זה מדובר במילה מול מילה והחשיבות של הבנת מהות התלונה תוך הקפדה על בירור יסודי וקפדני של נסיבות המקרה יכולה להיות ההבדל בין הסרת התביעה לאלתר לבין הגשת כתב אישום שסופו יכול להיות מאסר ותביעה כספית מכובדת. עורך דין פלילי המומחה בעבירות מין יוכל לספק לחשוד הנחיות והכוונה מקצועית באשר לנסיבות המקרה ולסייע לזיכויו.

ראוי אף לציין כי לצערנו תחום עבירות זה סובל מתלונות שווא מרובות המוגשות לפתחם של המשטרה ובתי המשפט ואדם יכול למצוא עצמו מול אישום פלילי חמור ביותר שאין בו שמץ של אמת.

לסיכום

ראוי תמיד לזכור כי הגבול דק ושברירי בין אדם נורמטיבי לעבריין מין. התנהגות אחת שאינה במקומה, בעיקר במקרים של הטרדה מינית, יכולה להפוך חיים של אדם ומשפחתו על פיהם. בייחוד בעבירות מסוג זה יש צורך לשכור שירותי סניגור מיומן ומנוסה על מנת לבנות קו הגנה חזק, מתחילת הפרשה, על מנת להביא לזיכויו של הלקוח.