עבירות מין – עורך דין עבירות מין

עבירת מין היא כל עבירה הקשורה במיניות. בקטגוריה משפטית זו נכללות הן עבירות הכרוכות במגע ישיר עם הקורבן והן עבירות הקשורות במראות ודיבורים פוגעניים בעלי הקשרים מיניים שמטרתן לספק את ייצרו של מבצע העבירה תוך ניצול הקורבן.

ראוי לציין כי עבירות מין בישראל נחשבות עבירות חמורות והחשוד בהן יישפט לחומרה. כמו כן, אלו עבירות בהן קורבן העבירה רשאי לתבוע פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו.

סוג עבירות המין בישראל המוגדרות בחוק

ישנן עבירות מין המוגדרות בחוק וישנן עבירות שאינן מוגדרות בחוק אולם היחס כלפיהן הוא לעתים אפילו מחמיר יותר. נציג בתחילה את העבירות המוגדרות בחוק:

 • אונס – החדרת איבר או חפץ לאברי המין הנשיים ללא הסכמה.עבירות מין
 • בעילה אסורה בהסכמה – קיום יחסי מין עם קטינה בין הגילאים 14 – 16. סעיף זה מורחב בחוק לגילאים 16 – 18 באם בין השניים מתקיימים יחסי מרות/תלות/חינוך/השגחה.

עבירת מין זו כוללת בעילת אישה תוך התחזות או הבטחת שווא כמו נישואין.

 • בעילה שלא בהסכמה – בעילת אישה בהסכמה ושלא בהסכמה שהושגה דרך תרמית ומניפולציה. סוג עבירה זו כולל גם מצב הכרתי מעורפל עקב שימוש בחומרים כמו סמים ואלכוהול וכן ניצול אדם שאינו בעל שיקול דעת בריא.
 • החזקת חומר תועבה – אדם אשר ברשותו נמצאו, שלא בתום לב או באקראי, פרסום תועבה של קטין שטרם מלאו לו 18 שנים. באם הפיץ או פרסם תמונה זו הרי שהעונש חמור יותר. באם המפרסם היה אחראי על הקטין הוא מסתכן בעונש מאסק ממושך.
 • הטרדה מינית – הצעות או הערות מיניות לאדם חוזרים ונישנים. באם מתקיימים יחסי מרות/תלות/חינוך/השגחה די בהצעה או הערה אחת.
 • מעשה מגונה – מגע של אדם באדם אחר לשם סיפוק או ביזוי מיני חד צדדי (העבירות בעניין זה כוללות בדרך כלל ליטוף ונגיעה באיברים מוצנעים או נשיקה שלא בהסכמה)
 • מעשה מגונה בפומבי – מעשה מגונה, כפי שהוגדר קודם, שנעה בפומבי, ברשות הרבים.
 • מעשה סדום – החדרת איבר או חפץ אל פי הטבעת וכן החדרת איבר המין לפיו של אדם.
 • סחיטה באיומים לצורך קיום יחסי מין – סיטואציה בה הנסחט מאויים במטרה לספק שרותי מין לסוחט תוך פעלת מניפולטיביות וכוחניות.

עבירות שאינן מוגדרות בחוק אולם היחס אליהם שווה ובמקרים מסויימים מחמיר אף יותר:

 • פדופיליה – זוהי עבירת מין חמורה המתבצעת על ילדים ואינה מוכללת כעבירת מין עצמאית. עבירות אלו בחוק יקבלו ביטוי בסעיפי עבירה כמו אונס, בעילה אסורה בהסכמה וכל זאת בהתאם לנסיבות העבירה ורמות הענישה.
 • גילוי עריות – למרבה הפלא אין איסור פלילי על עבירות אשר המעורבים הם בני משפחה מדרגה ראשונה (אב, אם, סב, דוד, אח, אחות וכו') אולם אין הדבר מעיד כי מעשים אלה מותרים, להיפך. הם נשפטים בענישה מחמירה בהשוואה לעבירות מין חמורות המוגדרות כאסורות ופליליות על פי חוק.

ככלל ראוי לציין כי היחס של המערכת המשפטית כלפי עבירות מין המתבצעות כלפי ילדים הוא מהמחמירים ביותר וכל עבירת מין מסוג זה תגרור עונשים כבדים ומחמירים הרבה יותר בהשוואה לאותה העבירה הנעשית על בגיר/ה.

החצר האחורית של עבירות המין:

אלו העבירות הפחות שכיחות אולם גם עליהן נתן המחוקק את הדעת:

 • נקרופיליה – קיום יחסי מין עם גוף אנושי דומם, משמע, גופה. בדרך כלל אלו עבריינים המוגדרים כבעלי הפרעות נפשיות והענישה המקובלת היא בדרך כלל טיפולית היות והם אינם מהווים סכנה לציבור. היחס והענישה תשתנה במידה ומבדקים פסיכיאטריים יוכיחו כי העבריין ירצח על מנת לספר את תאוותו.
 • זואופיליה – קיום יחסי מין עם בעלי חיים. איסור על עבירה זו נכללת בחוק העונשין העוסקים בהתעללות בבעלי חיים וכן בחוק העונשין העוסק בהפרעה לציבור.

דרגות ענישה בעבירות מין

על פי חוק העונשין העונש על עבירות מין יכול להגיע עד עשרים שנות מאסר ורמות העבירה באות לידי ביטוי בהליך ההרשעה ובגזר הדין.
השיקולים העומדים בפני מערכת המשפט בעבירות מין ומשפיעות על חומרת העונש:

 1. היחסים בין מבצע העבירה לקורבן.
 2. האם המדובר בקטינים או בגירים.
 3. אופן ביצוע העבירה.
 4. האם תוך כדי ביצוע העבירה נכללו איומים ואלימות.
 5. הודאה של מבצע בעבירה.
 6. חוק התיישנות.

קושי בהוכחת עבירות מין

במשפט הפלילי בישראל יכולים להרשיע אדם רק אם אשמתו הוכחה מעל לכל ספק סביר. הרמת נטל של "כל ספק סביר" היא קשה להוכחה בכל משפט פלילי אולם קשה שבעתיים בתחום עבירות המין.
אלו מעשים המתרחשים בחדרי חדרים, בדרך כלל ללא עדי ראיה ישירים, ומטבעם רק מבצע העבירה והקורבן יודעים באמת מה התרחש שם.
ברבים מהתיקים הפליליים בעבירות מין עולה שאלה בדבר הסכמה או אי הסכמה והוכחה זו היא מהקשות ביותר לתביעה.

ייצוג משפטי בעבירות מין

היות ובתי המשפט בישראל מגלים אפס סובלנות כלפי עבירות מין חשיבותו של ייצוג משפטי היא קריטית וחשוב שהחשוד יפנה מיידית לעורך דין המתמחה בתחום העבירות הפליליות מייד עם קבלת הזימון הראשוני לתחנת המשטרה.
בשעת איסוף חומרי התביעה יכול עורך הדין להשפיע בעזרת פרשנות משפטית נכונה על אופי כתב האישום ואף להביא לביטולו.

בכוחו של עורך הדין המייצג להמיר עבירת מין חמורה בעבירה קלה יותר או לשמוט את הקרקע תחת טענות המחמירות את העונש המירבי כגון יחסי מרות וכו'. היות והוכחת עבירות המין היא קשה, בייחוד במרחק זמן, יכול עורך דין להביא לזיכוי מוחלט של הנאשם תוך נטיעת ספק סביר בלב השופט.

יתרה מזו, לעתים רבות תביעות אלו משמשות כר רחב לתלונות שווא על רקעים שונים היות והן מתבצעות בחדרי חדרים ואנשים רבים מוצאים עצמם מואשמים במעשים איומים שהקשר בינם לבין העבירה מומצא מיסודו והם עומדים להיענש בעונשי מאסר ממושכים על עבירות שלא ביצעו כלל וכלל.