תהליך הוצאה לפועל בנתניה

הליך זה משמש אדם שברצונו לממש פס"ד שניתן על ידי בית המשפט וכן למימוש מסמכים המקנים זכויות כספיות שתוקפן כמוהו כמו פס"ד (משכנתא, צ'ק, שטר חוב וכו').
במדינת ישראל, לשכות ההוצל"פ מקבילות לבית משפט השלום ובראש כל אחת מהן רשם הוצאה לפועל שתפקידו לקבל את פסקי הדין כדברם וקובע הסדרים לביצועם (עיקולים, לווי תשלומים וכו'). מנהל לשכת ההוצל"פ ממונה על ידי שר המשפטים ומבצע בפועל את הוראותיו של רשם ההוצאה לפועל.

הצדדים בהליכי הוצאה לפועל

עורך דין הוצאה לפועל נתניה

 • זוכה – אדם המחזיק בידו פס"ד לטובתו או שטר לביצוע.
 • חייב – האדם ממנו דורשים את הכספים או את מימוש השטר.
 • מחזיק (צד ג') – גוף או אדם שחייבים כספים לחייב או מחזיקים בנכסים השייכים לחייב.

ההליכים העומדים לטובת הזוכה בפסק דין

 1. עיקול מיטלטלין – עיקול נכסים ומכירתם במעין מכירה פומבית לכל המרבה במחיר.
 2. עיקול מקרקעין – בדומה לעיקול מטלטלין אולם אם המקרקעין הוא בית מגורי החייב מחוייב הזוכה לדאוג לו לדיור חלופי.
 3. עיקול בידי צד שלישי – עיקול כל נכסי החייב שמצויים בידי אדם שלישי.
 4. כינוס נכסים – מינוי נאמן לנכס החייב, לרוב עו"ד שמייצג זוכה, אשר מבצע את כינוס הנכסים בפועל.
 5. ביצוע בעין – תפיסת נכס והעברתו לזוכה.
 6. עיכוב יציאה מהארץ – רשם הוצל"פ, במקרים מסויימים, יאסור יציאתו של אדם זה או אחר מהארץ עד תשלום חובו המלא.
 7. הפקעת רשיון נהיגה – רשם ההוצאה לפועל רשאי להגביל את זכות החייב לקבל, להחזיק ולחדש רשיון נהיגה.
 8. צווי הבאה וצווי מאסר – במקרים קיצוניים, בעזרת המשטרה, רשאי הרשם להורות על מאסר בן שבעה ימים.
לקבלת ייעוץ מקצועי לחצו - עורך דין הוצאה לפועל בנתניה

ההליכים העומדים לטובת החייב

 1. התנגדות לביצוע שטר – מרגע הגשת ההתנגדות ובפרק זמן של 30 יום מהמצאת האזהרה מעוכבים תהליכי ההוצל"פ לבירור העניין אצל הרשם ואם יש ממש בטענות עד שבית המשפט ייתן דברו.
 2. טענת פרעתי – זוהי טענה לכל מצב העניינים העומד לטובת החייב לאחר קבלת הפס"ד.
 3. איחוד תיקים – אדם שחייב למספר גורמים יכול לבקש לאחד את כולם ולשלם סכום אחד כולל לממונה על איחוד התיקים והוא יחלק אותו בין הזוכים השונים.
 4. חייב מוגבל באמצעים – חייב אינו מסוגל לשלם את החוב בפרק זמן של עד ארבע שנים יכול להיות מוכרז כחייב מוגבל באמצעים ועובר חקירות יכולת בידי ראש ההוצל"פ שיכול להורות על פריסת החוב על פני שנים רבות. עם זאת ייחשב החייב לקוח מוגבל בבנק, לא יוכל לצאת מהארץ, לא יהיה בעל כרטיס אשראי ויהיה מנוע מניהול חברה.

עו"ד הוצאה לפועל מנתניה מספר כי הליך זה יעיל ומהיר לזוכים. המדינה בעצם מסייעת לגבות את החוב אולם הליכים אלה מסובכים ומשתנים מידי תקופה ועל כן במקרים רבים חייבים להיעזר בעו"ד הוצל"פ מומחה. 

לדוגמא: עו"ד הוצל"פ מנתניה ייצג חייב שהפסיד את כל רכושו וסייע לו לבמע הליך איחוד תיקים אשר הקל עליו בהחזר חובותיו ושיקום חייו ןכיום אדם זה נקי מחובות, עובד למחייתו ואף נמצא בתהליכים לרכישת עסק בפארק העסקים והטכנולוגיות באזור התעשייה ספיר בנתניה.

סיכום דבר

עוד מוסיף ואומר עו"ד להוצאה לפועל מנתניה כי אין לאבד תקווה וניתן לטפל בכל צרה עסקית או פרטית אליה נקלע אדם ולו רק שיפנה וילווה על ידי איש מקצוע שיודע את נפתולי החוק על מנת להפוך הליך זה יעיל וכואב פחות לחייה ולזוכה.